Aanmelden

Toelatingscriteria

De basisschool geeft in groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. Als het advies praktijkonderwijs is, moet de leerling voldoen aan de wettelijke criteria.
Deze wettelijke criteria zijn als volgt beschreven:
  • leerachterstanden van drie jaar of meer op twee of meer leergebieden: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen (de achterstand mag geen combinatie technisch lezen en spellen zijn). Hiervoor is recent didactisch onderzoek nodig.
  • en een intelligentie (IQ) tussen de 55/60 en 75/80. Hiervoor is een recent psychologisch onderzoek (IQ bepaling) nodig.

Op basis van deze criteria wordt er door Praktijkcollege Tilburg een toelaatbaarheidsverklaring bij de TAC (toelatingsadviescommissie) van Portvolio (samenwerkingsverband voortgezet onderwijs) aangevraagd.