Protocollen

Wij hebben als school een aantal afspraken duidelijk vastgelegd in protocollen. De daarin opgenomen afspraken zijn belangrijk voor onze leerlingen en ouders/verzorgers.

– Convenant Veilige School (Downloaden)
– Veiligheidsprotocol (Downloaden)
– Ziekteverzuimbeleid (Downloaden)
– Antipestprotocol (Downloaden)
– Meldcode- Meldplicht (Downloaden)
– Klachtenregeling (Downloaden)