Buddytalk en sollicitatietraining STG2

Ook in het schooljaar 2019-2020 zijn we weer gestart met ons Buddytalkproject. Het project wat we draaien met leerlingen van onze school in samenwerking met eerste jaars studenten Fontys Hogeschool opleiding HRM/Psychologie.

Het project draait ondertussen voor het vijfde jaar met succes. Dit project waarbij leerlingen Praktijkcollege en studenten HRM aan elkaar gekoppeld worden ( via een match ) en d.m.v. afspraakjes met elkaar te maken elkaar beter leren kennen wordt door alle partijen omarmt. Uiteindelijk hopen we dat er een vertrouwensband ontstaat waar beide partijen hun voordeel mee kunnen halen.

De leerlingen leren ‘leeftijdsgenoten’ mogelijk beter te begrijpen. Hoe gaan zij met dagelijkse puberproblemen om? Hoe richten zij hun leven in en hoe plannen zij hun eigen toekomst? Anderzijds leren de studenten onze doelgroep jongeren beter begrijpen. Een doelgroep waar ze mogelijk in de toekomst in hun functie van medewerker personeelszaken mee te maken krijgen.

De matches zijn allemaal op vrijwillige wijze tot stand gekomen middels een aantal gezamenlijke activiteiten en een speeddate. Daarna zijn er koppeltjes tot stand gekomen die individueel verder gaan met het ontdekken van elkaar. Lopende het project delen de verschillende koppeltjes aan elkaar wat zij per stel ondernomen hebben .

Aan het einde van het schooljaar sluiten we het project officieel af maar hopen dat de contacten wat duurzamer zullen blijven.

Nieuw dit jaar is een ander samenwerkingsverband wat we als STG2 met tweedejaars studenten HRM/Psychologie van Fontys hogeschool hebben bewerkstelligd nl. een cursus solliciteren. Aan alle leerlingen van STG2 wordt  een serie workshops aangeboden waar in kleine groepjes leerlingen de kunst van het solliciteren wordt aangeleerd. Relevante onderdelen als cv maken, presentatie ,zelfvertrouwen, do en dont’s verschillende vormen van solliciteren worden in verschillende oefenvormen aangeboden en middels een eindtoets beoordeeld.

Doel is vooral het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten zodat ze bij het solliciteren een grotere kans maken op succes. Tijdens de workshops werken we in kleine groepjes waar voldoende goede begeleiding kan worden geboden. De workshops worden in 6 weken in blokken van een uur aangeboden.

Een belangrijke factor is dat leerlingen door professionals begeleid worden en ook hier is sprake van een win win situatie.