Zorg, Schoonmaak en Welzijn ‘leren op afstand’

Via de link: https://zswpraktijkcollegetilburg.wordpress.com krijgen leerlingen van Zorg Schoonmaak en Welzijn opdrachten aangeboden voor leren op afstand. Deze worden per dag aangeboden.

Nieuwsbericht Corona 5 oktober 2020 (ouders/verzorgers)

Update 5 oktober 2020

Beste ouders en verzorgers,

Het Ministerie heeft afgelopen donderdag bepaald dat in het V(S)O het dringend advies geldt om buiten de les mondkapjes te dragen. Ondanks dat er op school nog geen leerlingen positief zijn getest zien we in verschillende groepen wel verkoudheidsklachten.

Voor het Praktijkcollege geldt daarom vanaf a.s. dinsdag 6 oktober de volgende richtlijn:

Iedere leerling draagt een mondkapje bij:

 1. binnenkomen en schoolverlaten (lopen van klas naar voordeur en terug)
 2. voor en na de pauze op de gang
 3. tijdens interne stage en vakonderwijs waar 1,5 m niet mogelijk is
 4. tijdens de pauze

Lopen over de gang tijdens de lessen is geen mondkapje nodig, (bijvoorbeeld naar toilet, opdracht uitvoeren) omdat het dan meestal rustig is op de gang. Ook in klassikale situaties kan het mondkapje dus meestal af.

Het personeel draagt een mondkapje bij:

 • begeleiding van leerlingen op de gang
 • tijdens interne stage en vakonderwijs waar 1,5 m niet mogelijk is
 • tijdens catering, bediening in het restaurant

Indien een leerling hier geen gehoor aan geeft vindt, vakonderwijs, interne stage en pauze geen doorgang. Het is dus de bedoeling dat vanaf dinsdag 6 oktober elke leerling een mondkapje meeneemt naar school.

Met gezond verstand en binnen de mogelijkheden van onze leerlingen en de school hopen we hiermee een passende bijdrage te leveren aan alle maatregelen. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels. Het blijft dus van belang om alle geldende maatregelen voort te zetten. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Vriendelijke groet,

Nanneke Tuerlings
Directeur Praktijkcollege Tilburg

Update 24 augustus 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen,

Op maandag 24 augustus gaat de school weer volledig open en kunnen we weer lesgeven.
We starten uiteraard volgens de richtlijnen en protocollen die al sinds 1 juli van kracht waren. Helaas
is het virus nog niet verdwenen en neemt het aantal besmettingen weer toe. In deze brief willen we
u op de hoogte brengen van de vele maatregelen waar wij als school rekening mee moeten houden.
Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen voorop.

Landelijke richtlijnen schrijven voor dat leerlingen binnen 8 km van school met eigen vervoer naar
school komen. Op de eerste dag zal de docent de leerling informeren over de maatregelen waar we
ons in de school aan moeten houden. Wij vinden het belangrijk dat u deze maatregelen ook alvast
met uw kind bespreekt. Een compleet overzicht van alle maatregelen vindt u hier.

Alle scholen in Nederland moeten hun onderwijspersoneel en leerlingen uiterlijk op 1 oktober
moeten laten weten of het ventilatiesysteem in hun schoolgebouw ‘coronaproof’ is. Wij zijn al voor
de vakantie bezig geweest om aan deze eisen te voldoen. Zoals het er nu uit ziet voldoen we op 1
oktober aan de eisen rondom ventilatie of hebben we een plan om ervoor te zorgen dat het gebouw
aan de eisen voldoet. Wij zetten alle ramen in de lokalen open om voldoende frisse lucht in het
gebouw te laten.

Als u en uw gezin in een gebied met een zogenaamd oranje of rood reisadvies bent geweest is het
absoluut nodig om na terugkomst uit zo’n gebied 10 dagen in quarantaine te gaan. We doen een
dringend verzoek om u aan deze adviezen te houden. U kunt uw kind afmelden via het
schooltelefoonnummer.

Als uw kind zich niet aan de afspraken kan houden zijn wij genoodzaakt om uw kind naar huis te
sturen. In dit geval zal de mentor contact met u opnemen.
Ouders met vragen over Corona en hun kind kunnen via de mentor of het Ondersteuningsteam een
telefonische afspraak krijgen bij de GGD.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkcollege Tilburg

Update 24 juni 2020

We gaan na de zomervakantie helemaal open. Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkcollege Tilburg

Update 28 mei 2020

Beste ouders en verzorgers,

Op dinsdag 2 juni gaat de school weer open en kunnen we weer lesgeven. In deze brief willen we u op de hoogte brengen van de vele maatregelen waar wij als school rekening mee moeten houden. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen voorop.

Landelijke richtlijnen schrijven voor dat leerlingen binnen 8 km van school met eigen vervoer naar school komen. Op de eerste dag zal de docent de leerling informeren over de maatregelen waar we ons in de school aan moeten houden. Wij vinden het belangrijk dat u deze maatregelen ook alvast met uw kind bespreekt. Deze staan op de volgende pagina.

Door alle maatregelen krijgt uw kind minder lestijd. Uw kind krijgt een aangepast rooster. Doordat we niet het gewone rooster kunnen aanbieden zal ook onderwijs op afstand plaats vinden. We bieden zowel theorie en praktijk aan. Dit rooster is vanaf 28 mei terug te vinden op de website.
Indien uw kind niet volgens rooster aanwezig kan zijn moet u dit melden aan school. Leerplicht onderhoudt hierover contact met ons.
We gaan er vanuit dat dit rooster tot einde schooljaar zal gelden. We houden u op de hoogte als er veranderingen plaatsvinden.

Een compleet overzicht van alle maatregelen vindt u hier

Als uw kind zich niet aan de afspraken kan houden zijn wij genoodzaakt om uw kind naar huis te sturen. In dit geval zal de mentor contact met u opnemen.

Ouders met vragen over Corona en hun kind kunnen via de mentor of het Ondersteuningsteam een telefonische afspraak krijgen bij de GGD.

Voor andere vragen en/of opmerkingen zijn wij m.i.v. dinsdag 2 juni telefonisch bereikbaar tussen 08.15 uur en 15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkcollege Tilburg

Update 2 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen worden alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekend gemaakt. Onze premier zei het als volgt: ’28 april valt midden in de meivakantie, dus de leerlingen gaan tot en met de meivakantie niet naar school’.

Dat wil zeggen dat alle activiteiten van dit moment (inclusief noodopvang voor onze school) doorlopen tot en met 17 april (start van de meivakantie). Dat betekent dat de school weer open zal gaan op woensdag 6 mei 2020, tenminste als er vóór 6 mei geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Als dat zo is, laten we u dat op tijd weten.

Het onderwijs op afstand laten we tot en met 17 april (start van de meivakantie) ook doorlopen.

We houden u op de hoogte als er veranderingen of ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Alexander van den Broek
(waarnemend) Directeur Praktijkcollege Tilburg

Update 15 maart 2020

Betreft: actuele ontwikkelingen coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

U heeft ongetwijfeld de berichten gevolgd met betrekking tot sluiting van onderwijs in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft besloten om alle scholen te sluiten de komende weken tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat uw zoon en/of dochter vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, niet naar school kan komen.

Misschien behoort uw baan tot de categorie ‘vitale beroepen’. De overheid heeft zondag een lijst gepubliceerd met daarop alle beroepen die tot deze categorie behoren. Deze lijst kunt u hier online bekijken. Het gaat onder andere om onderwijs, gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid. Als u beiden werkzaam bent in een van deze sectoren en u kunt geen opvang regelen, meldt u dan maandagochtend op de normale tijd op school. Uw kind kan dan, indien het geen klachten heeft volgens de RIVM-richtlijnen, in overleg opgevangen worden. Onze collega’s zullen zorgen voor een zinvolle dagbesteding.

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het VSO en op het PCT. Zij krijgen de komende week nadere informatie over de begeleiding naar de schoolexamens en centrale examens of de certificering.

Onze leerlingen zullen tot en met 6 april 2020 niet op stage gaan. Stage is immers een onderdeel van het onderwijs. Daarnaast worden sommige stageplekken gesloten.

In de loop van de komende week ontvangt u van de school meer informatie over hoe u uw kind kunt helpen bij het leren en hoe de school invulling kan geven aan thuisonderwijs.

Tot slot, we zijn allemaal erg onder de indruk van deze ingrijpende maatregel en het gegeven dat we de deuren moeten sluiten voor onze kinderen en jongeren gaat ons enorm aan het hart. U mag erop rekenen dat we ons uiterste best doen om de aankomende periode, goed én zorgvuldig, voor alle leerlingen in te richten.
We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Hartelijke groet,
G.C.P.A. (Gijs) de Bont MBA
Voorzitter college van bestuur

vragen omtrent nieuws over coronavirus (voor ouders/verzorgers)

Beste ouder, verzorger,

Ik kan me voorstellen dat u zich zorgen maakt over het coronavirus en dat u vragen heeft over wat er de komende dagen gaat gebeuren op school. Daarom breng ik u graag van een aantal zaken op de hoogte.

Moeten scholen van Biezonderwijs hun deuren sluiten?
Kinderen en jongeren kunnen gewoon naar school. Maandag 2 maart starten de scholen gewoon weer op. Mensen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. In alle gevallen is de kans veel groter dat er sprake is van een gewone griep of verkoudheid. Als u zich zorgen maakt, kijk dan op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Als u zich vervolgens nog steeds zorgen maakt over de gezondheid van uw zoon of dochter, neem dan contact op met de huisarts.

Kan ik mijn zoon of dochter preventief thuishouden van school?
Dat is op dit moment volstrekt niet aan de orde. Maandag verwachten we uw zoon of dochter op school. Als organisatie onderhouden we nauwe contacten met de GGD Hart van Brabant: Zij onderhouden op hun beurt weer nauwe contacten met het RIVM. Indien zij zouden adviseren om een school – of een deel daarvan – te sluiten, volgen we dat meteen op.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik als ouder nemen?
De belangrijkste maatregelen die iedereen kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

G.C.P.A. (Gijs) de Bont
Voorzitter college van bestuur

Hond in de klas

Leerlingen van BG3A hadden vandaag een gast in de klas: Baloe!

‘Meneer, gaat ze mij bijten?’, ‘Ik word rustig van haar’, ‘Mag ze naast mij zitten?’, ‘Meneer, hoe vaak plast/poept een hond?’, ‘Zij is echt niet eng, ik durf haar nu wel aan te raken’ etc.

Ze had een positieve invloed op de leerlingen.

Goed gedaan Baloe!

Buddytalk en sollicitatietraining STG2

Ook in het schooljaar 2019-2020 zijn we weer gestart met ons Buddytalkproject. Het project wat we draaien met leerlingen van onze school in samenwerking met eerste jaars studenten Fontys Hogeschool opleiding HRM/Psychologie.

Het project draait ondertussen voor het vijfde jaar met succes. Dit project waarbij leerlingen Praktijkcollege en studenten HRM aan elkaar gekoppeld worden ( via een match ) en d.m.v. afspraakjes met elkaar te maken elkaar beter leren kennen wordt door alle partijen omarmt. Uiteindelijk hopen we dat er een vertrouwensband ontstaat waar beide partijen hun voordeel mee kunnen halen.

De leerlingen leren ‘leeftijdsgenoten’ mogelijk beter te begrijpen. Hoe gaan zij met dagelijkse puberproblemen om? Hoe richten zij hun leven in en hoe plannen zij hun eigen toekomst? Anderzijds leren de studenten onze doelgroep jongeren beter begrijpen. Een doelgroep waar ze mogelijk in de toekomst in hun functie van medewerker personeelszaken mee te maken krijgen.

De matches zijn allemaal op vrijwillige wijze tot stand gekomen middels een aantal gezamenlijke activiteiten en een speeddate. Daarna zijn er koppeltjes tot stand gekomen die individueel verder gaan met het ontdekken van elkaar. Lopende het project delen de verschillende koppeltjes aan elkaar wat zij per stel ondernomen hebben .

Aan het einde van het schooljaar sluiten we het project officieel af maar hopen dat de contacten wat duurzamer zullen blijven.

Nieuw dit jaar is een ander samenwerkingsverband wat we als STG2 met tweedejaars studenten HRM/Psychologie van Fontys hogeschool hebben bewerkstelligd nl. een cursus solliciteren. Aan alle leerlingen van STG2 wordt  een serie workshops aangeboden waar in kleine groepjes leerlingen de kunst van het solliciteren wordt aangeleerd. Relevante onderdelen als cv maken, presentatie ,zelfvertrouwen, do en dont’s verschillende vormen van solliciteren worden in verschillende oefenvormen aangeboden en middels een eindtoets beoordeeld.

Doel is vooral het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten zodat ze bij het solliciteren een grotere kans maken op succes. Tijdens de workshops werken we in kleine groepjes waar voldoende goede begeleiding kan worden geboden. De workshops worden in 6 weken in blokken van een uur aangeboden.

Een belangrijke factor is dat leerlingen door professionals begeleid worden en ook hier is sprake van een win win situatie.

Stageverslagen leerlingen STG1

Enes Özdemir
STG1A

Stage verslag:
Ik liep stage bij kapper Fatih. Het is een kappers bedrijf op Korvelsweg. Stage begeleider is Ali & Fatih. Mij taken waren schoon maken spulletjes op de juiste plek zetten helpen kassa thee maken voor klanten. Het was leuk nieuwe mensen leren kennen nieuwe dingen kennen. Namen van apparaten en spulletjes hoe ik iets beter kan opruimen.

Orçun Ekici
STG1A

Stageverslag:
Hoi ik ben Orçun ik ben 16 jaar en ik loop stage op een hor bedrijf. Wat is een hor bedrijf dat is een bedrijf waar ze van die vliegendeuren maken voor in de zomer als er te veel vliegen zijn dat ze er niet door heen kunnen maar het blijft dan wel warm in het huis. Mijn stagebegeleider is een man hij heet Onbasi Baser het is ook toevallig mijn buurman hij is een aardige buurman en een stagebegeleider. Mijn enige college is hij alleen niemand anders. Mijn taken daar zijn om een hor te maken voor de klanten die ze hebben besteld en ik maak daar ook schoon ik zet thee klaar en we doen ook een soort van een verwarming klaar maken zodat binnen lekker warm wordt.Wat ik van mijn stage vindt is dat ik het leuk vindt en ik heb er veel dingen geleerd.

Jongeren van het Praktijkcollege Tilburg leren voortaan ook schilderen


Het Praktijkcollege heeft een nieuw vak toegevoegd aan het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Sinds het begin van dit schooljaar kunnen leerlingen van de bovenbouw ook aan de slag met het vak schilderen.
 

In het praktijklokaal van BWI zijn werkmuren gerealiseerd voor de leerlingen. Op deze wanden wordt volop geschilderd. “Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden zoals ontvetten, schuren, plamuren, afplakken, kitten, gronden, verven en aflakken. En natuurlijk geven wij ze ook de basisvaardigheden mee van verschillende materialen en gereedschappen waarmee ze werken”, vertelt Michael van Spijk. Hij werkt al bijna zes jaar met veel plezier als vakdocent BWI. Het Praktijkcollege wil innoveren en heeft er daarom voor gekozen om het extra vak schilderen aan te bieden.De school schilderen

Op dit moment zijn er twaalf leerlingen die zich wekelijks bezighouden met schuren, plamuren en verven. “Bij het schilderen hebben de jongeren snel resultaat, je merkt dat ze daar een kick van krijgen. Ze zijn allemaal erg enthousiast. Als ze voldoende geoefend hebben op de wanden, mogen ze muren in de school schilderen. Zo zijn er al verschillende muren voorzien van een kleurtje.”

Naast het schilderen is er ook aandacht voor onderhoud en reparatie. Daarvoor heeft Michael verschillende blokken hout liggen met gaten erin. Deze houtblokken mogen de leerlingen zelf oplappen.

Door de jongeren te laten rouleren tussen de vakken hout, installatie, elektra en schilderen, kunnen ze ieder vak proberen. Zo ontdekken ze wat ze het liefste doen. Als ze uiteindelijk voor het vak schilderen kiezen, volgt er een praktijktoets waarvoor ze ook een diploma kunnen behalen.

Wil je meer weten over schilderen op het Praktijkcollege? Neem contact op met Michael van Spijk: mvspijk@praktijkcollegetilburg.nl

test- POP UP store @PCT

Begin december hebben de leerlingen van SG2 in het restaurant van de school een ‘test – POP UP store’ geopend. Daar hebben ze allerlei spullen verkocht aan de docenten. Dit idee is ontstaan om alle kneepjes van het vak nog beter te leren.

Omdat hij bijna sinterklaas was, werd de middag gelukkig druk bezocht. We verkochten van alles: van schriften tot stickers & van powerbanks tot cadeaupakketten.

Iedereen had een taak: Arda en Rumeysa waren verantwoordelijk voor de kassa: klanten te woord staan, het goed invoeren van de bedragen, bijhouden wat er verkocht is, wisselgeld teruggeven…

Daniek en Yaren hebben als een gek ingepakt: veel cadeautjes waren natuurlijk voor Sinterklaas.

Jabir heeft bij de powerbanks gestaan en de vragen van klanten beantwoord. Malik en Mohammed waren verantwoordelijk voor de sfeer in store en stonden bij de ingang de klanten te verwelkomen.

De bedoeling is om in het voorjaar van 2020 dit concept buiten de school uit te voeren. In samenwerking met een supermarkt gaan we weer cadeaupakketten verkopen. Het geld gaat naar een goed doel! Iets leuks om naar toe te werken…!

Nieuws en programma ouderkamer voortgezet onderwijs november 2019

Nieuws oktober Ouderkamer Voortgezet Onderwijs

Wij zijn op zoek naar werkzaamheden voor ons ATC

Wij zijn op zoek naar werkzaamheden voor ons arbeidstrainingscentrum.
Heeft u bedrijf opdrachten die ons arbeidstrainingscentrum kan uitvoeren?
We hebben een arbeidsmatig ingerichte ruimte op locatie en professionele begeleiding bij de werkzaamheden.
Als non-profit organisatie kunnen we concurrerend werken.

Wij kunnen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • (wegen) inpakken
 • Eenvoudig assembleer werk
 • Demonteren
 • Sorteren
 • Eventueel andere werkzaamhedenVoor informatie kunt u contact opnemen met onze school.

  Praktijkcollege Tilburg
  Brittendreef 9
  tel: 013 4632296
  info@praktijkcollegetilburg.nl