Maatregelen corona voor ouders/verzorgers en leerlingen

Maatregelen Corona

– Powerpoint afspraken omtrent corona (Klik hier)

Algemeen:
 Als uw kind of iemand uit het gezin klachten heeft, komt uw kind niet naar school.
 Als uw kind in een gebied met code oranje of rood geweest is, komt uw kind niet naar
school.
 Afmelding verloopt volgens het nieuwe rooster met een geldige reden via de receptie
van de school.
 De afstand tot docenten en medewerkers is 1,5 meter, geen handen schudden,
hoesten en niesen in elleboog.
 Ouders blijven buiten het schoolplein/schoolgebouw.
 Ouders kunnen alleen op afspraak het schoolgebouw in.
 Gesprekken verlopen telefonisch of digitaal.
 Leerlingen komen kort voor tijd naar school en gaan direct na lestijd naar huis.
 Als een leerling met klachten naar school komt, wordt hij/zij naar huis gestuurd.
 Als een leerling zich niet aan de afspraken houdt wordt hij/zij naar huis gestuurd.

Binnenkomst in de school:
 Als de bel gaat, ga je zonder omweg, en via de aangegeven ingang op de looproute,
naar je klaslokaal toe.
 De leerling volgt het eenrichtingsverkeer in de school.
 Je mag WEL gebruik maken van de kluisjes!
 Bij binnenkomst in het lokaal was je je handen met de wasgel.
 Was voor en na ieder eetmoment je handen.
 Pauzes zullen weer gewoon in de aula en buiten plaatsvinden volgens rooster.

Toiletgebruik:
 Je vraagt aan de docent of je naar het toilet mag.
 Je loopt via de looproute naar het toilet.
 Ben je klaar, dan was je je handen en loop je via de looproute terug naar de klas.
Bij vertrek:
 Na schooltijd blijf je niet hangen op het schoolplein. Je gaat direct naar huis.