Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Vanaf 1 oktober hebben wij twee vacatures vanuit de oudergeleding van de MR.

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken die de leeromgeving kunnen beïnvloeden. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. Bij andere besluiten wordt de MR om advies gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling enz.

De MR heeft ook een signalerende functie en kan knelpunten voorleggen bij de schoolleiding. De MR is samengesteld uit vier personeelsleden en vier ouders. De vergaderingen vinden iedere 6-7 weken plaats. Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand en betrokkenheid bij het wel en wee van Praktijkcollege Tilburg is genoeg.

Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Paul Lenferink (voorzitter MR) via plenferink@praktijkcollegetilburg.nl dit kan tot 22 september 2018.