Nieuwsbericht Corona 24 juni 2020 (ouders/verzorgers)

Update 24 juni 2020

We gaan na de zomervakantie helemaal open. Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkcollege Tilburg

 

Update 28 mei 2020

Tilburg, 28 mei 2020

Beste ouders en verzorgers,

Op dinsdag 2 juni gaat de school weer open en kunnen we weer lesgeven. In deze brief willen we u op de hoogte brengen van de vele maatregelen waar wij als school rekening mee moeten houden. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen voorop.

Landelijke richtlijnen schrijven voor dat leerlingen binnen 8 km van school met eigen vervoer naar school komen. Op de eerste dag zal de docent de leerling informeren over de maatregelen waar we ons in de school aan moeten houden. Wij vinden het belangrijk dat u deze maatregelen ook alvast met uw kind bespreekt. Deze staan op de volgende pagina.

Door alle maatregelen krijgt uw kind minder lestijd. Uw kind krijgt een aangepast rooster. Doordat we niet het gewone rooster kunnen aanbieden zal ook onderwijs op afstand plaats vinden. We bieden zowel theorie en praktijk aan. Dit rooster is vanaf 28 mei terug te vinden op de website.
Indien uw kind niet volgens rooster aanwezig kan zijn moet u dit melden aan school. Leerplicht onderhoudt hierover contact met ons.
We gaan er vanuit dat dit rooster tot einde schooljaar zal gelden. We houden u op de hoogte als er veranderingen plaatsvinden.

Een compleet overzicht van alle maatregelen vindt u hier

Als uw kind zich niet aan de afspraken kan houden zijn wij genoodzaakt om uw kind naar huis te sturen. In dit geval zal de mentor contact met u opnemen.

Ouders met vragen over Corona en hun kind kunnen via de mentor of het Ondersteuningsteam een telefonische afspraak krijgen bij de GGD.

Voor andere vragen en/of opmerkingen zijn wij m.i.v. dinsdag 2 juni telefonisch bereikbaar tussen 08.15 uur en 15.00 uur

Met vriendelijke groet,

Team Praktijkcollege Tilburg

 

Update 2 april 2020

Tilburg, 2 april 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen worden alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekend gemaakt. Onze premier zei het als volgt: ’28 april valt midden in de meivakantie, dus de leerlingen gaan tot en met de meivakantie niet naar school’.

Dat wil zeggen dat alle activiteiten van dit moment (inclusief noodopvang voor onze school) doorlopen tot en met 17 april (start van de meivakantie). Dat betekent dat de school weer open zal gaan op woensdag 6 mei 2020, tenminste als er vóór 6 mei geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Als dat zo is, laten we u dat op tijd weten.

Het onderwijs op afstand laten we tot en met 17 april (start van de meivakantie) ook doorlopen.

We houden u op de hoogte als er veranderingen of ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Alexander van den Broek
(waarnemend) Directeur Praktijkcollege Tilburg

Update 15 maart 2020

Tilburg, 15 maart 2020
Betreft: actuele ontwikkelingen coronavirus

Beste ouders/verzorgers,

U heeft ongetwijfeld de berichten gevolgd met betrekking tot sluiting van onderwijs in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft besloten om alle scholen te sluiten de komende weken tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat uw zoon en/of dochter vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, niet naar school kan komen.

Misschien behoort uw baan tot de categorie ‘vitale beroepen’. De overheid heeft zondag een lijst gepubliceerd met daarop alle beroepen die tot deze categorie behoren. Deze lijst kunt u hier online bekijken. Het gaat onder andere om onderwijs, gezondheidszorg, openbare orde en veiligheid. Als u beiden werkzaam bent in een van deze sectoren en u kunt geen opvang regelen, meldt u dan maandagochtend op de normale tijd op school. Uw kind kan dan, indien het geen klachten heeft volgens de RIVM-richtlijnen, in overleg opgevangen worden. Onze collega’s zullen zorgen voor een zinvolle dagbesteding.

Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen in het VSO en op het PCT. Zij krijgen de komende week nadere informatie over de begeleiding naar de schoolexamens en centrale examens of de certificering.

Onze leerlingen zullen tot en met 6 april 2020 niet op stage gaan. Stage is immers een onderdeel van het onderwijs. Daarnaast worden sommige stageplekken gesloten.

In de loop van de komende week ontvangt u van de school meer informatie over hoe u uw kind kunt helpen bij het leren en hoe de school invulling kan geven aan thuisonderwijs.

Tot slot, we zijn allemaal erg onder de indruk van deze ingrijpende maatregel en het gegeven dat we de deuren moeten sluiten voor onze kinderen en jongeren gaat ons enorm aan het hart. U mag erop rekenen dat we ons uiterste best doen om de aankomende periode, goed én zorgvuldig, voor alle leerlingen in te richten.
We houden u uiteraard op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Hartelijke groet,
G.C.P.A. (Gijs) de Bont MBA
Voorzitter college van bestuur

Geef een reactie

XHTML: U kunt deze tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>