Profielenmarkt

Komend schooljaar in stagegroep 1 zullen de leerlingen één praktijk profiel gaan volgen. Te kiezen valt uit de volgende profielen:

  • Bouw, Wonen en Interieur
  • Bloem en Groen
  • Consumptief
  • Economie en Handel
  • Zorg, Schoonmaak en Welzijn
  • Metaal Bewerking

Om uitleg te krijgen over de profielen en om een goede keuze te kunnen maken, zijn de ouders/verzorgers en leerlingen van harte uitgenodigd om op dinsdag 14 mei naar onze profielenmarkt te komen.

Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang dat de ouders/verzorgers en de leerlingen samen komen. Dit kan van 16.00 tot 17.30 uur of van 18.30 tot 20.00 uur.