Schooltijden

Lestijden basisgroep 1 en 2

Intro 08.45 09.00
1e lesuur 09.00 09.45
2e lesuur 09.45 10.30
pauze 10.30 10.45
3e lesuur 10.45 11.30
4e lesuur 11.30 12.15
pauze 12.15 12.45
5e lesuur 12.45 13.30
6e lesuur 13.30 14.15
pauze 14.15 14.30
7e lesuur 14.30 15.15
Exit 15 minuten

Lestijden basisgroep 3 en stagegroepen 1 en 2

Intro 08.45 09.00
1e lesuur 09.00 09.45
2e lesuur 09.45 10.30
pauze 10.30 10.45
3e lesuur 10.45 11.30
4e lesuur 11.30 12.15
5e lesuur 12.15 13.00
pauze 13.00 13.30
6e lesuur 13.30 14.15
7e lesuur 14.15 15.00
8e lesuur 15.00 15.45

De leerlingen krijgen het lesrooster van hun mentor.

De middagpauze duurt 30 minuten, waarvan we 15 minuten gebruiken om met de groep te eten.

Leerlingen die stage lopen dienen rekening te houden met de werktijden zoals die gebruikelijk zijn in het bedrijfsleven.

Gedurende het schooljaar kunnen de lestijden veranderen.