Staking in het onderwijs op woensdag 6 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Misschien hebt u al gehoord dat er op woensdag 6 november 2019 opnieuw gestaakt gaat worden in het onderwijs.

We vinden het belangrijk dat er meer en betere investeringen beschikbaar zijn voor ons onderwijs zodat het lerarentekorten effectief worden aangepakt, salarissen in het onderwijs worden verbeterd, werkdruk wordt verminderd en daarmee kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst veilig wordt gesteld.

Iedere werknemer mag zelf beslissen of hij/zij gebruik wil maken van het stakingsrecht of niet. We hebben op onze school de stakingsbereidheid onder het personeel in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we besloten dat we de school gaan sluiten. Er zijn onvoldoende leraren aanwezig om de school open te houden.

Op de stakingsdag, woensdag 6 november aanstaande, dient u zelf te zorgen voor de opvang van uw zoon/dochter.

Voor de leerlingen van stagegroep 2:
Op de stakingsdag, woensdag 6 november aanstaande, gaat de stage van uw zoon/dochter wel door!

Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Harrie Backx
directeur