Vakanties en studiedagen

Vakantierooster 2020-2021

Start schooljaar ……….. 24 augustus
Herfstvakantie …………. 19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie ………….. 21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie …….. 15 t/m 19 februari
2e Paasdag …………….. 5 april
Koningsdag …………….. 27 april
Meivakantie …………….. 3 mei t/m 14 mei
2e Pinksterdag …………. 24 mei
Zomervakantie ………… 22 juli t/m 3 september

Studiedagen

Er zijn dit schooljaar een aantal studiedagen. De data zijn nog niet bekend. Ouders van leerlingen uit basisgroepen 1 en 2 krijgen hierover tijdig een schriftelijke mededeling. Van de oudere leerlingen verwachten we dat ze dit thuis doorgeven.

Toetsweken

  • Week 42 …………………. 12 t/m 16 oktober
  • Week 51 …………………. 14 t/m 18 december
  • Week 09 …………………. 01 t/m 05 maart
  • Week 17 …………………. 26 t/m 30 april
  • Week 28 …………………. 12 juni t/m 16 juli

    In een toetsweek vindt toetsing plaats voor theorie en praktijk. Op één van de dagen is er een activiteit. Eén dag in de toetsweek zijn de leerlingen vrij.

Afsluitweek

  • Week 29 …………………. 19 t/m 23 juli