Vakanties en studiedagen

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie Maandag 24 december 2017 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie Maandag 4 maart t/m 8 maart 2019
Biezonderwijsdag Donderdag 28 maart 2019
Meivakantie Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
2e Pinksterdag Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie Donderdag 4 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

Studiedagen

Er zijn dit schooljaar een aantal studiedagen; de data zijn nog niet bekend. Ouders van leerlingen uit basisgroepen 1 en 2 krijgen hierover tijdig een schriftelijke mededeling mee. Van de oudere leerlingen verwachten we dat ze dit thuis doorgeven.

Toetsweken

Week 41 : 8 – 11 oktober 2018
Week 51: 17 – 19 december 2018
Week 09: 25 – 28 februari 2019
Week 16: 15 – 18 april 2019
Week 26: 24 – 27 juni 2019
Op maandag, dinsdag en woensdag vindt toetsing plaats voor theorie en praktijk.
Op donderdag is er een activiteit.
Na deze afsluitactiviteiten zijn de leerlingen op vrijdag vrij.

Afsluitweek

Week 27 : 1 – 5 juli 2019