Praktijk College Tilburg > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vind je alle praktische informatie over Praktijkcollege Tilburg. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Lesrooster onderbouw

Les Tijdstip
Intro 08.45 – 09.00
Lesuur 1 09.00 – 09.45
Lesuur 2 09.45 – 10.30
Pauze 10.30 – 10.45
Lesuur 3 10.45 – 11.30
Lesuur 4 11.30 – 12.15
Pauze 12.15 – 12.45
Lesuur 5 12.45 – 13.30
Lesuur 6 13.30 – 14.15
Lesuur 7 14.15 – 15.00
Lesuur 8 15.00 – 15.45

Lesrooster bovenbouw

Les Tijdstip
Intro 08.45 – 09.00
Lesuur 1 09.00 – 09.45
Lesuur 2 09.45 – 10.30
Pauze 10.30 – 10.45
Lesuur 3 10.45 – 11.30
Lesuur 4 11.30 – 12.15
Lesuur 5 12.15 – 13.00
Pauze 13.00 – 13.30
Lesuur 6 13.30 – 14.15
Lesuur 7 14.15 – 15.00
Lesuur 8 15.00 – 15.45

OPEN AVOND :      Dinsdag 30 januari 2024 18.00-20.30 uur

MEELOOPMIDDAGEN : Dinsdag  5 maart & 19 maart 2024

AANMELDEN : Maandag 25 maart & Dinsdag 26 maart 2024

tussen 15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.

Studiedagen

 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Vrijdag 10 november 2023
 • Maandag 11 december 2023
 • Vrijdag 2 februari 2024
 • Dinsdag 02 april 2024
 • Vrijdag 05 juli 2024

Verkort lesrooster

Leerlingen om 12.15 uur vrij:

 • 09-10-2023 t/m 13-10-2023
 • 18-12-2023 t/m 22-12-2023
 • 05-02-2024 t/m 09-02-2024
 • 15-04-2024 t/m 19-04-2024

Stagedagen voor leerjaar 4 & 5 gaan tijdens studiedagen door!

Vakanties

Vakantie Datum
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 01 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 03 mei 2024
Hemelvaart 09 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus 2024

Info leerlingen Groep 8

De samenleving heeft makers en doeners nodig. Leren door doen staat bij Praktijkcollege Tilburg centraal.

Wil jij weten hoe het er op Praktijkcollege Tilburg aan toe gaat? Schrijf je dan snel in voor één van onze meeloopmiddagen! We houden meeloopmiddagen op 5 maart en 19 maart 2024. Je maakt kennis met onze praktijkvakken en profielen door middel van twee leuke praktijkopdrachten. Ook houden we regelmatig open avonden. Klik hieronder op lees meer voor informatie over aanmelden en meelopen.

Lees meer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken die de leeromgeving kunnen beïnvloeden. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Belangrijke besluiten worden aan de MR voorgelegd ter instemming. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het schoolplan, regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Maar ook in hoeverre ouders kunnen helpen bij de school. De MR is samengesteld uit vier personeelsleden en drie ouders.

Bij andere besluiten wordt de MR om advies gevraagd, zoals bijvoorbeeld bij:

 • het besteden van de middelen die de school ontvangt
 • het deelnemen aan onderwijskundige experimenten
 • de taakverdeling op school
 • de vakantieregeling

Wanneer de MR een vastloper opvalt, kunnen ze dit ook bespreken met de schoolleiding. De vergaderingen vinden iedere zes à zeven weken plaats.

De MR is te bereiken via mail: mr.praktijkcollegetilburg@biezonderwijs.nl

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen handelen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De betrokken vertrouwenspersonen bij Praktijkcollege Tilburg zijn Michel van Heeswijk: michelvanheeswijk@biezonderwijs.nl en Bianca Martens: biancamartens@biezonderwijs.nl

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.