Praktijk College Tilburg > Onze School

Onze School

Praktijkcollege Tilburg is één van de scholen binnen Biezonderwijs en is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs duurt vijf à zes jaar, tot en met het schooljaar dat je 18 jaar bent. Aan het einde van de opleiding kun je een schooldiploma Praktijkonderwijs halen. Ook kun je verschillende certificaten halen, zoals SWB en branchegerichte certificaten (zoals SVA: werken in de keuken, werken in de metaal, werken in de winkel, CCV certificaat heftruck).

Voor wie?

Praktijkcollege Tilburg is dé plek voor leerlingen die:

 • leren door te doen en enthousiast zijn over veel praktijk en stages die zij al vanaf leerjaar 1 volgen.
 • gebaat zijn bij lessen in kleine kassen met persoonlijke begeleiding / coaching.
 • voor wie leren niet vanzelf gaat. Leerlingen met een leerachterstand van 3 jaar of meer op 2 van de volgende domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen (waarvan 1 van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen is) en met een IQ tussen 55-80 zijn bij ons op hun plek.

Praktijk werkt!

Op onze school zitten 275 leerlingen. Hoewel we een kleine school zijn, hebben we veel in huis. Leerlingen doen praktijkervaring op bij de vakken:

 • BWI: Bouw, Wonen, Interieur
 • CT: Consumptief
 • GD: Groen en Dier
 • EH: Economie, Handel
 • MB: Metaalbewerking
 • ZSW: Zorg, Schoonmaak, Welzijn

We bereiden leerlingen voor op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Ze doen ervaring op bij de praktijkvakken, bij het arbeidstrainingcentrum en bij stages zowel binnen als buiten de school. We werken samen met veel verschillende stagebedrijven en het Borisproject. Hierdoor bieden we alle leerlingen een uitdagende en passende stageplaats. Leerlingen, leerkrachten, ouders, stagebegeleiders en werkgevers bespreken regelmatig hoe het gaat met de leerling.

Bekijk onze folder

Ook dit is praktijkcollege Tilburg

 • Huiswerkvrij.
 • Persoonlijke dagstart met eigen mentor.
 • Aandacht voor groepsdynamiek en bouwen aan zelfvertrouwen, zelfkennis, grensgevoel en zelfrespect.
 • Aandacht voor cultuur en sport.
 • Aandacht voor loopbaanontwikkeling.

Klaar voor de toekomst

Veel leerlingen gaan na de opleiding op zoek naar werk. Sommige leerlingen stromen door naar vervolgonderwijs. Na het behalen van een schooldiploma praktijkonderwijs, volgen we leerlingen nog twee jaar. Op deze manier begeleiden we de overgang zo goed mogelijk. Dit doen we samen met werkgevers, gemeente en andere instanties.

In ons leaflet lees je onze praktijkrichtingen, uitgangspunten, leerjaren en uitstroommogelijkheden nog eens rustig terug.

Meer informatie over praktijkonderwijs

Door de filmpjes te bekijken van Sectorraad Praktijkonderwijs krijg je een goed beeld wat praktijkonderwijs inhoudt.

Filmpje 1 sectorraad Praktijkonderwijs

Filmpje 2 sectorraad Praktijkonderwijs

Arbeid Training Centrum (ATC)

Bij Praktijkcollege Tilburg bereiden we je zo goed mogelijk voor op de arbeidsmarkt. Je leert het beste in échte situaties. Daarom maken wij een echte werkplek na in het ATC. Je leert hier van echte opdrachtgevers. Je werkt dus ook voor echte bedrijven. Een dag bij het ATC lijkt daardoor op een echte werkdag.

In het ATC staat geen leerkracht, maar een werkleider. Onder begeleiding van de werkleider, doe je echte werksituaties na. Je leert door te doen. Dit doen we op onze werkplaats aan de Ceramstraat in Tilburg.

Je leert onder andere:

 • zorgvuldig werken
 • het opvolgen van instructies
 • het schoonhouden van de werkplek
 • verantwoordelijkheid nemen
 • kwaliteit leveren
 • je houden aan de planning

We zijn altijd op zoek naar bedrijven die werkzaamheden aan ons willen uitbesteden. Interesse? Lees dan snel verder!

Lees meer

Restaurant Welkom

Het verhaal van restaurant Welkom begon in 2019. Twee bevlogen docenten van het Praktijkcollege Tilburg wilden leerlingen graag de kneepjes van de horeca bijbrengen.

Dat gaat verder dan het koken van lekkere en goede maaltijden. Het gaat ook om het ‘verkopen’ ervan. Ook leer je verschillende sociale vaardigheden die je nodig hebt in de keuken en in de bediening.

Zij besloten vervolgens hun idee om te zetten in een doordacht plan. En zo is restaurant Welkom geboren.

Bij Restaurant Welkom kunnen leerlingen voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat, laten zien wat zij in hun mars hebben. Aan hun ouders, de omgeving van de school, de leerlingen maar bovenal aan zichzelf!

Lees meer

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.